ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Το Ιατρικό μας κέντρο βρίσκεται:

Οδός: Θηβών 177

Περιοχή:  Περιστέρι, Αθήνα

Τ.Κ.: 12134

EMAIL: snorecheck@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:     210 2319541